Site Kullanım Koşulları

Kullanıcı Sözleşmesi  Kobi Sigorta sözleşmelerinin yapılmasında müşteri tarafında yer alarak, müşteri menfaatlerine en uygun kapsam ve fiyatı sunan sigorta şirketlerinin seçilmesinde aracılık sağlar. Kişisel verilerinizi kanunla düzenlenen kapsamda güvence altında olup 3.şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır. Gizlilik Politikası Size ait verilerin güvenliğinin sizin için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bakımdan verilerinizin güvenle korunması ve gizliliğinin sağlanması bizim için de çok önemlidir. Türk Kanunlarına göre Anonim Şirket olarak kurulmuş olan ve Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kobi Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi (bundan sonra “Kobi Sigorta” ya da “biz” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinize ve diğer gizli bilgilerinize saygı göstermeyi ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak için tüm makul önlemleri almayı ve yasaların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini sunmayı taahhüt etmekteyiz.

Kobi Sigorta Gizlilik Politikası, bu nedenle size ait verilerin Kobi Sigorta tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde kullanılacağı ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır. İşbu Gizlilik Politikası yalnızca https://kobisigorta.com.tr (Bundan sonra “Site” ya da “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) alan adı üzerinden verilen hizmetleri kapsar. İnternet sitemiz aracılığı ile Kobi Sigorta tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanılacaktır. 

SİTEYİ KULLANMANIZ, GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLGİLİ KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR. İnternet sitemizi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikamızı görüntülemenizi tavsiye ederiz. Zira, işbu Gizlilik Politikası, zaman zaman herhangi bir sebepten dolayı Kobi Sigorta tarafından güncellenebilir. İnternet sitemizi kullanmakla, Gizlilik Politikamızın en son sürümünü okumuş, değişen şartlarını da kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikler, Site üzerinde yayımlandığı anda, kendiliğinden yürürlüğe girecektir. Güncellenmiş her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de hüküm ifade eder. Gizlilik Politikası’nda gerçekleştirilecek her türlü güncelleme https://kobisigorta.com.tr ana sayfasında, gizlilik bildirimi sayfasında ve uygun görülen başka yerlerde yayımlanacak olup kişisel bilgilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı ya da paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olmanız sağlanacaktır. Verilerinizin ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Veri, yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş yaş, boy, ağırlık gibi sayısal ve marka, kanal adı, ülke, şehir gibi kategorik tüm gerçeklere ilişkin bilgilerdir. Veriler, kişisel verilerinizi de kapsamaktadır. Kişisel veri, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, IP adresi gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu tür verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’na ilaveten, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tam anlamıyla uyumlu bir biçimde işlenecektir. İşbu Gizlilik Politikası ile ilgili yasal mevzuat arasında bir çelişki olması durumunda, yasal mevzuat geçerli olacaktır. Kobi Sigorta ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımız; verilerinizi, iş başvurularınızı değerlendirebilmek, iletilerinize konu şikayet, soru ve görüşlerinizi araştırabilmek ve cevaplayabilmek, ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun çalışmaları yapmak, teklif talepleriniz doğrultusunda tekliflerimizi iletebilmek, size daha iyi hizmet sunabilmek, internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırabilmek, tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşmak, fikirlerinize başvurmak, tarafınıza özel kampanya, ürün veya teklif geliştirmek gibi amaçlarla kullanmaktadır. KVKK Aydınlatma Metni Kobi Sigorta LTD. olarak , Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel veriler,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda açıklandığı çerçevede elde edilebilecek, kaydedilebilecek, muhafaza edilebilecek, açıklanabilecek, mevzuatın izin verdiği ölçüde 3. kişilere aktarılabilecek veya diğer şekillerde işlenebilecektir.
a. Kişisel verilerin işlenme amaçları: Kişisel veriler; sigorta teklifleri, sigorta poliçeleri, bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecektir.
b. Kişisel verilerin aktarılması: Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, Sigortacılık şirketleri ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hizmet yada sözleşmelerin içeriğindeki gereklilikler kapsamında diğer üçüncü kişilere; mevzuatın izin verdiği ölçüde aktarılabilecektir
c. Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel veriler, Kobi Sigorta  ait Çağrı Merkezi, Web Sitesi, Dijital kanallar, Kobi Sigorta‘nın hizmet verdiği tüm kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanabilecektir.
d. Kişisel Verilerin Korunması Kanununca haklarınız: Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bilgilerinize Sunarız.  

Trafik Sigortamı Neden kobisigorta.com.tr ' den Yaptırmalıyım ?

Sigorta Danışmanlığı 

Profesyonel ekibimizle birlikte ihtiyacınız olan ürünleri tespit edelim. Doğru şekilde sizleri bilgilendirelim. 

Zaman ve Bütçe Tasarrufu

Zamanınızı sigorta şirketlerini gezerek harcamayın, bize sorun. Onlarca farklı şirketten gelen teklifleri değerlendirelim, %30 a varan fiyat avantajlarını kaçırmayalım.

Takip Garantisi

'' Sigortam bitti mi acaba ? '' derdine son, Teknolojik altyapımız sayesinde, sigortalarınız bitmeden sizleri bilgilendirelim. En uygun ve en avantajlı teklifleri size iletelim.